In een snel veranderende wereld zijn het sociale klimaat en de communicatie mogelijkheden voor iedereen nagenoeg grenzeloos geworden. Mensen uiten zich makkelijker dan voorheen en steeds meer publiek.

Wanneer mensen samenwerken in een organisatie is het niet zo eenvoudig om hier mee om te gaan. Omdat van iedere organisatie wordt verwacht dat zij 24 uur per dag haar relaties persoonlijk en op maat, correct  en compleet informeert, bedient en verzorgt. Deze belofte blijvend waarmaken vraagt
een goede aansturing van medewerkers, processen en protocollen. De beheersing van de onderlinge relatie krijgt hierdoor al snel wederzijds een formeel karakter.  Tegelijk groeit de behoefte van de gehele maatschappij naar een meer openbare,  informele en veilige omgang met elkaar.

‘Gewoon met elkaar zijn’, wordt het pas als je drempelloos op elkaar kunt vertrouwen en van elkaar wil leren om samen beter te worden.

Vanaf 2001 hebben verschillende organisaties samengewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe kennis en toepassingen die bijdragen aan de realisering van nieuwe vitale verbinding tussen mens en organisatie.

Experimenteren met nieuwe verbindingen waar niet een individu centraal staat, maar een collectieve belofte waar men zich bij thuis voelt. Leren denken over de grenzen van organisaties heen en onafhankelijk, gemakkelijk en zonder cursus of infrastructuur aanpassingen nieuwe verbindingen tussen mensen faciliteren. Drempelloos, dus zonder dat een identiteit of profiel een sleutel voor deelname is.

Samen ontdekken dat de morele keuze van publiceren/delen van informatie beter niet uit handen wordt genomen door een systeem of onzichtbaar wordt gemaakt, maar dat er is altijd een moderator (mens)die
ontvangt en besluit te publiceren. Niet alleen het beheer is hierdoor eenvoudig en economisch/kosteneffectief,  maar het helpt ook direct de relevantie, veiligheid en zinvolle context te waarborgen.
 

Een nieuwe aanpak die tevens bijdraagt aan minder overvloed van data, processen en daaruit volgende verwachtingen en aan meer reële onderlinge menselijke verbinding.

Inmiddels hebben onderzoeken, experimenten geleid tot netwerken van nieuwe vitale verbindingen tussen mens en organisatie. Ze laten de waarde van het beheersen van een informele relatie tussen mensen zien.