Nietvoormezelfalleen.nl is een zelforganiserend online lokaal netwerk van mensen die met elkaar een naaste helpen zonder vorm van tegenprestatie. Het maakt verbindingen en intenties zichtbaar tussen mensen
dichtbij die collectief voor elkaar willen zorgen en samenwerken. Dit zijn (ex-) mantelzorgers, steunpunten en anderen, niet noodzakelijk vrijwilligers, die onbaatzuchtige inzet voor een naasten in hun vaandel hebben staan.  

Deze aanpak, het unieke instrument en het hierdoor ontstane netwerk  is in april 2012 door de Verenigde Naties erkend als een voorbeeldontwikkeling van coöperatief samenwerken in de toekomst . In de kern worden alle principes van coöperatief samenwerken toegepast. Ze passen in het sociale en economische klimaat van vandaag en morgen. 

Het netwerk is op dit moment in 40 regio’s actief in gebruik door 700.000 mensen, zonder dat iemand ‘jacht’ maakt op de gegevens of behoeftes van een ander.

Het resultaat past als van nature bij de belofte en waarden van Univé, Nederlands oudste coöperatieve vereniging en omdat het de duurzame en betrokken samenleving zichtbaar maakt.  De meerjarige onbaatzuchtige en coöperatieve grondhouding van alle deelnemers onderling leidt ertoe dat steeds meer lokale partijen, overheden of instellingen gemakkelijk kunnen samenwerken met de deelnemers. 

Bijzonder is de steeds groter wordende ondersteuning voor de deelnemers door organisaties op lokaal niveau, gemeenten, zorginstellingen en meer.

Tegen vaste kosten waarborgt Univé landelijk de beschikbaarheid en continuïteit van het netwerk en de randvoorwaarden, drempelloos, relevant en veiligheid voor iedereen. Inmiddels wordt een factor vier aan inspanningen en investeringen gedaan door lokale organisaties.